Εν όψει της αντιπυρικής περιόδου δημοσιεύονται οδηγίες για προληπτικές ενέργειες εκ μέρους των μελισσοκόμων.

Σύμφωνα με σχετική Πυροσβεστική Διάταξη η οποία έχει λάβει υπόψη της σχετικά έγγραφα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, ενόψει της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου (1η Μαϊου έως 31 Οκτωβρίου 2019) προβλέπονται κάποιες ενέργειες , που αφορούν τους Μελισσοκόμους και γνωστοποιούνται τα εξής:

  • Το ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΥΨΕΛΩΝ οι οποίες είναι μέσα σε δάση και δασικές εκτάσεις και σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από τις παρυφές των δασών επιτρέπεται μόνο εφόσον γίνει αποψίλωση της βλάστησης του χώρου εγκατάστασης των κυψελών και σε απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων γύρω από τις κυψέλες και η ελάχιστη απόσταση του χώρου εγκατάστασης των κυψελών από τα δένδρα και τους θάμνους είναι τουλάχιστον 10 μέτρα.
  • Επίσης στον χώρο των κυψελών διατηρείται ικανή ποσότητα νερού (τουλάχιστον 200 λίτρα νερού) και σε εμφανές σημείο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη.
  • Ειδικά κατά την αντιπυρική περίοδο επιτρέπεται το κάπνισμα κυψελών μόνο μέχρι τη 12η μεσημβρινή ώρα κι εφόσον ο δείκτης επικινδυνότητας της περιοχής είναι 1 (μικρή) και 2 (μέση).
  • Σημειώνεται ότι το ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΜΕΛΙΣΣΩΝ που είναι σε κορμούς δένδρων επιτρέπεται εκτός αντιπυρικής περιόδου μόνον εφόσον επικρατούν κατάλληλες καιρικές συνθήκες, έχουν ληφθεί τα προληπτικά μέτρα που προαναφέρονται παραπάνω κι επιπροσθέτως έχει ενημερωθεί η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για το χρόνο ενέργειας του καπνίσματος.
  • Τέλος με την ίδια Πυροσβεστική Διάταξη προβλέπονται αυστηρές ποινές για τους παραβάτες Μελισσοκόμους οι οποίοι διώκονται και τιμωρούνται αυστηρά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.