Την προσοχή των πλημμυροπαθών οι οποίοι καταναλώνουν γεύματα παρασκευασμένα υπαιθρίως εφιστά η Διεύθυνση Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής με ανακοίνωσή της.
Επίσης επισημαίνει ότι για το νερό του δικτύου ύδρευσης ισχύουν οι γνωστοί περιορισμοί.

Η ανακοίνωση:

«Εφιστούμε την προσοχή στους πολίτες των πληγεισών περιοχών, να αποφεύγουν την κατανάλωση γευμάτων που παρασκευάζονται υπαίθρια διότι δεν διασφαλίζεται η ποιότητα και η καταλληλότητα αυτών, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία τους.
Όσον αφορά στη χρήση του νερού από το δίκτυο ύδρευσης εξακολουθούν να ισχύουν οι προηγούμενοι περιορισμοί στην κατανάλωσή του».