Συνάντηση με ιδιαίτερο νόημα είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Αττικής Γιάννης Βασιλείου με τον Γενικό Γραμματέα δια Βίου Μάθησης Π. Παπαγεωεργίου σχετικά με την προώθηση της ίδρυσης Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στη Δυτική Αττική και την ενεργοποίηση και στήριξη προγραμμάτων δια βίου μάθησης για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Ο κ. Βασιλείου παρέδωσε στον Γενικό Γραμματέα μελέτη η οποία έχει εκπονηθεί με μερίμνα της ΠΕ Δυτικής Αττικής με σκοπό την θεραπεία χωρικών και κοινωνικών ανισοτήτων, την ενίσχυση πολλών κατοίκων της περιοχής για απόκτηση τίτλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης και πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας αλλά και την εν γένει αναβάθμιση των εκπαιδευτικών προσόντων τους.

Ο κ. Παπαγεωργίου δέχτηκε με ενδιαφέρον την πρόταση και υπήρξε ιδιαίτερα ενθαρρυντικός για την προώθηση της δια βίου μάθησης προς όφελος ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και την επίλυση διαδικαστικών προβλημάτων ως προς την ισοτιμία κατόχων απολυτηρίου τίτλου Δημοτικού δεύτερης ευκαιρίας ενηλίκων οι οποίοι θα έπρεπε να είχαν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, έτσι ώστε να εκπληρώνουν το κριτήριο αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Με δηλώσεις του ο κ. Βασιλείου αναφέρθηκε στην ανάγκη ίδρυσης του εν λόγω σχολείου και ευχαρίστησε τον ΓΓδΒΜ κ. Παπαγεωργίου για την υιοθέτηση του αιτήματος.

Γιάννης Βασιλείου: «Ένα πάγιο αίτημα της τοπικής αυτοδιοίκησης, της εκπαιδευτικής κοινότητας και κατοίκων της Δυτικής Αττικής φαίνεται να βρίσκει δικαίωση. Καταθέτοντας και σχετική διαγνωστική μελέτη για την ίδρυση και λειτουργία Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στην Δυτική Αττική, που καλύπτει χωρικά το Θριάσιο και τη Μεγαρίδα, προχωράμε αποφασιστικά στην απόκτηση ενός σημαντικού εργαλείου άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού για την περιοχή.  Ευχαριστούμε ειλικρινά τον Γενικό Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπ. Παιδείας, κ. Π. Παπαγεωργίου, για την ουσιαστική στήριξη της Δυτικής Αττικής. Συνεχίζουμε …».