Προς υλοποίηση βαίνει το έργο της αποκατάστασης της οδού Σχίνου – Αλεποχωρίου, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής.
Ήδη υπεγράφη η Προγραμματική Σύμβαση από την Περιφέρεια Αττικής, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τον Δήμο Μεγαρέων και τον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.060.000 ευρώ με ΦΠΑ.

Πρόκειται για κρίσιμο έργο για την ευρύτερη περιοχή καθώς ο οδικός άξονας Σχίνου – Αλεποχωρίου αποτελεί τη μοναδική σύνδεση των δύο οικισμών, με τις εναλλακτικές διαδρομές να διανύουν πολλά χιλιόμετρα αγροτικών οδών, κατάσταση προβληματική κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Η περιοχή του έργου διέρχεται από τις Περιφέρειες Αττικής και Πελοποννήσου, συνδέει τους οικισμούς Αλεποχωρίου και Σχίνου ενώ ενδιάμεσα διέρχεται από τους οικισμούς Αιγειρούσες, Μαυρολίµνη και Βαµβακές.

Λόγω των κατολισθήσεων και της διάβρωσης του οδοστρώματος ο εν λόγω δρόμος είναι επικίνδυνος. Στο πλαίσιο αυτό, θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις για τον περιορισμό, κατά το δυνατόν, των υφισταμένων κινδύνων ώστε η διέλευση των οχημάτων να γίνεται µε τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Το τμήμα παρέμβασης της οδού βρίσκεται μεταξύ των οικισμών Αιγειρούσες και Μαυρολίµνη, έχει συνολικό μήκος περίπου 1800 μέτρα από τα οποία τα 1500 ανήκουν στην Περιφέρεια Αττικής και το υπόλοιπο στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Το έργο θα δημοπρατήσει, εκτελέσει και επιβλέψει η Περιφέρεια Πελοποννήσου.