Στην προώθηση της ιδέας της συλλογής τηγανελαίων αποφάσισε να επιδοθεί το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μεγάρων στη συνεδρίαση της 20/2/2018.

Η ιδέα βασίζεται στις προσπάθειες του Δήμου Μεγαρέων για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω διαφόρων μορφών ανακύκλωσης.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, την οποία εισηγήθηκε ο πρόεδρος Ηλίας Μουσταΐρας, η κεντρική ιδέα είναι να προωθηθεί η συγκέντρωση των χρησιμοποιημένων ελαίων μέσω των σχολείων και η διάθεσή τους προς ανακύκλωση ή χρήση ως καύσιμη ύλη.

Το Συμβούλιο της Κοινότητας αποφάσισε ομόφωνα να προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο να υιοθετήσει την πρόταση.