Η Περιφέρεια Αττικής προχωρά σε προκήρυξη διαγωνισμού ύψους €60 χιλιάδων με στόχο την sgoyros_m.jpgκατάρτιση νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.

Ο πρώην περιφερειάρχης Γιάννης Σγουρός χαρακτηρίζει την πρόθεση της Περιφερειάρχου Ρένας Δούρου προκλητική και αδιανόητη εφόσον η συγκεκριμένη διαδικασία διαχρονικά γινόταν από το προσωπικό της Περιφέρειας.

Χαρακτηριστικά ο κ. Σγουρός αναφέρει:
«Είναι προκλητικό και αδιανόητο να δαπανώνται τόσα λεφτά για μια διαδικασία που διαχρονικά γινόταν χωρίς κόστος, αφού την αναλάμβανε το ίδιο το προσωπικό της Περιφέρειας, που είναι και έμπειρο και άρτια καταρτισμένο και ασφαλώς γνωρίζει καλύτερα από τον οποιοδήποτε εξωτερικό συνεργάτη τα του οίκου του».DOYROY

Επίσης επισημαίνει ότι «Για τη αναμόρφωση του οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής και παλαιότερα της Νομαρχίας της Αθήνας δεν χρειάστηκε ποτέ κανείς να απευθυνθεί σε εξωτερικό συνεργάτη. Τώρα η διοίκηση της Περιφέρειας κρίνει ότι χρειάζεται η συνδρομή του και μάλιστα κοστολογεί αυτές τις υπηρεσίες με το ποσό των 60.000 € πλέον ΦΠΑ. Ή κάτι δεν καταλαβαίνουμε καλά ή μάλλον η διοίκηση της Περιφέρειας οφείλει ορισμένες πειστικές απαντήσεις γι αυτές τις, αν μη τι άλλο, περίεργες εισηγήσεις. Εκτός βέβαια αν θεωρεί ότι ανάμεσα στους 2.200 υπαλλήλους της Περιφέρειας δεν υπάρχουν άτομα ικανά να προχωρήσουν στην αναμόρφωση του Οργανισμού, όπως γινόταν πάντα».