Από το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας του Δήμου Μεγαρέων ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων Περιόδου 2020-2021 ότι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Ελ. Βενιζέλου 82, Ελευσίνα).

Λόγω της έκτακτης ανάγκης και πριν την υποβολή της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν για την εξυπηρέτηση τους στο τηλέφωνο 2131600812 και 2131600813 της αρμόδιας Υπηρεσίας.