18Οι νέες χρεώσεις των τραπεζών σε υπηρεσίες οι οποίες στο παρελόν παρέχονταν δωρεάν:

  • Εφάπαξ συνδρομή επανέκδοσης κατόπιν δήλωσης απώλειας / κλοπής / φθοράς / μη αυτοματοποιημένης ανανέωσης: 6 € (από 31/10)
  • Ερώτηση υπολοίπου σε ΑΤΜ εντός ευρωζώνης: 0,20 € (από 31/10)
  • Ερώτηση υπολοίπου σε ΑΤΜ εκτός ευρωζώνης: 0,30 € (από 31/10
  • Αντίγραφο 7 τελευταίων κινήσεων σε ΑΤΜ ΕΤΕ (mini statement): 0,15 € (από 31/10)
  • Επανέκδοση PIN ανεξαρτήτως τρόπου παραλαβής του: 3 € (από 30/10)
  • Εφάπαξ συνδρομή ανανέωσης: 6 € (από 31/12)
  • Από τον Ιούλιο, ισχύουν νέες χρεώσεις για συναλλαγές από ΑΤΜ άλλης τράπεζες (μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ).
  • Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε επιβαρύνσεις από τις αρχές του μήνα με 0,20 € την ερώτηση υπολοίπου λογαριασμού όταν γίνεται σε ΑΤΜ άλλης τράπεζας εντός Ευρωζώνης, ενώ με 0,15€  χρεώνει πλέον την εκτύπωση των τελευταίων κινήσεων, ακόμη και αν ο πελάτης χρησιμοποιεί το ΑΤΜ της τράπεζας.
  • Η επιβάρυνση για την επανέκδοση του PIN επιβαρύνεται με 3 € από τη Eurobank, ενώ με προμήθεια 5€ ή 6€ επιβαρύνεται η ανανέωση της χρεωστικής κάρτας.

Η επιβάρυνση αυτή έχει υιοθετηθεί από όλες τις τράπεζες, ενώ ορισμένες, όπως η Τράπεζα Πειραιώς, επιβάλλουν συνδρομή και σε έκδοση συγκεκριμένων καρτών με ειδικά προνόμια. Η συνδρομή στις πιστωτικές κάρτες, 25€ έως 30 €.

Η έλλειψη κινήματος καταναλωτών και οργανωμένων ομάδων προάσπισης των δικαιωμάτων μας, δεν σημαίνει ότι οι πολίτες πρέπει να είναι απροστάτευτοι στις ορέξεις των τραπεζών.