Σειρά πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων είναι σε θέση πλέον να χορηγεί ο Δήμος Μεγαρέων μέσω του διαδικτυακού ιστοτόπου του megara.gr

Πρόκειται για:

 1. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
 2. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Βάπτισης
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 4. Αίτηση Μεταδημότευσης
 5. Αίτηση Εγγυτέρων
 6. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
 7. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου
 8. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
 9. Πιστοποιητικό Γέννησης
 10. Αίτηση για Απαλλαγή Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για Επαγγελματίες
 11. Δήλωση για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου (Ν. 4647/2019, Άρθρο 51)