Σύσκεψη και διαβούλευση με θέμα την εκτίμηση του αριθμού των πολιτών τρίτων χωρών προς μετάκλησή τους για εξαρτημένη εργασία, εποχική απασχόληση, απασχόληση αλιεργατών και υψηλής ειδίκευσης για τα έτη 2023-2024 πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, υπό τον συντονισμό του Αντιπεριφερειάρχη Λευτέρη Κοσμόπουλου.
Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022, με σκοπό να καταγραφεί ο αριθμός των πολιτών τρίτων χωρών και με βάση την κείμενη νομοθεσία να μεταφερθούν οι εκθέσεις των παραγωγικών φορέων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στη διαβούλευση συμμετείχαν : Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραγωγών Κηπευτικών Μεγάρων, Αγροτικός Σύλλογος Ασπροπύργου, Αγροτικός Σύλλογος Φυτικής Παραγωγής Μεγάρων, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής –Πειραιώς, Αγροτικός Συνεταιρισμός Φυλλωδών Λαχανικών Μεγάρων, ΟΑΕΔ Ελευσίνας.

Πρόταση επίσης απεστάλη από το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών και τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τεχνικών Εταιριών.