Η Περιφέρεια Αττικής προγραμματίζει να δαπανήσει 200 χιλιάδες ευρώ για τη χρηματοδότηση μελέτης για τη «Βελτίωση Μονοπατιών στους Ορεινούς Όγκους της Δυτικής Αττικής» μήκους 150 χιλιομέτρων.

Η μελέτη θα στοχεύει στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και θα προτείνει  σχεδιασμό περιπατητικών και ποδηλατικών διαδρομών, με γνώμονα την ανάπτυξη μιας εναλλακτικής μορφής τουρισμού.
Η εκπόνηση της μελέτης θα βασιστεί στα υπάρχοντα μονοπάτια, δια τα σημάνει, θα τα διανοίξει και θα τα συντηρήσει.

Πρόκειται για μονοπάτια θεματικού και ειδικού τύπου, στο σύνολο των ορεινών όγκων της Δυτικής Αττικής όπως : Αρχαιολογικά, γεωλογικά, θρησκευτικά, φυσιογνωστικά, ποδηλασίας, αναρρίχησης, καθώς και ειδικές διαδρομές για ΑΜΕΑ.

Το εν λόγω έργο της Περιφέρειας γίνεται αφενός για την ανάπτυξη των συγκεκριμένων μορφών τουρισμού αφετέρου θα συνδυασθεί με τον ορισμό της Ελευσίνας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021.