Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το Ν.4070/12

Η Περιφέρεια Αττικής, η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, με σχετική απόφαση της Περιφερειάρχου Αττικής δημοσίευσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το Ν.4070/12.

Σύμφωνα με αυτήν καλείται ο κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει σχετική αίτηση μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 Μαρτίου 2019.

Σχετικές πληροφορίες στο Γραφείο Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών κι Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής (Λεωφόρος Μεσογείων 156, Χολαργός) στο Τηλέφωνο: 213 1600 639 στο ΦΑΞ: 210 6544125 και στο Email: gdme@patt.gov.gr).