Ξεκίνησε και φέτος η μεταφορά μαθητών προς και από το σχολείο στην Αττική με μέριμνα της Περιφέρειας σε μισθωμένα οχήματα.
Συνολικά μεταφέρονται περισσότεροι από 20 χιλιάδες μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Στη Δυτική Αττική μετφέρονται 3366 μαθητές σε 161 δρομολόγια.
Πρωταθλητής σε μαθητές ο Ασπρόπυργος
Πρωταθητής σε δρομολόγια τα Μέγαρα

Οι αριθμοί κατανέμονται ως εξής:
Ασπρόπυργος: 37 δρομολόγια, 1368 μαθητές
Ελευσίνα: 33 δρομολόγια, 483 μαθητές
Μάνδρα: 11 δρομολόγια, 265 μαθητές
Μέγαρα: 49 δρομολόγια, 879 μαθητές
Φυλή: 5 δρομολόγια, 74 μαθητές