Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής συνεδριάζει την Πέμπτη  4 Απριλίου 2019 και ώρα 15:30 στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός).

Ημερήσια διάταξη

 1. Επικύρωση πρακτικών της 37ης, 38ης, 39ης και 40ης Συνεδρίασης έτους 2018 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.
 2. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης, μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Εθνικής Πινακοθήκης-Μουσείο Αλ. Σούτσου, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Υλοποίηση Μουσειογραφικής Μελέτης της Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου Αλεξ. Σούτσου» συνολικού προϋπολογισμού 4.614.982,40 €  (συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 24%). (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κυπριανίδου)
 3. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αθηναίων για το έργο: «Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και συνδέσεων των ακινήτων στην 6η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων» συνολικής δαπάνης 973.683,63 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).
  (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κυπριανίδου)
 4. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πετρούπολης για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο: «Ανακατασκευές, συντηρήσεις και προμήθεια εξοπλισμού σε υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου Πετρούπολης για την πιστοποίηση της καταλληλότητας τους» συνολικού προϋπολογισμού 465.736,56 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Σπ. Τζόκας)
 5. Έγκριση σκοπιμότητας ένταξης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του έργου με τίτλο «Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της Νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ».
  (Εισηγήτρια η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Κ. Σταυροπούλου)
 6. Έγκριση λήψης μέτρων σήμανσης και εξασφάλισης κυκλοφορίας Λ. Μαραθώνος κατά την κατασκευή του έργου «Κατασκευή δικτύου απορροής ομβρίων στη συμβολή των οδών Πιπεροπούλου – Λ. Μαραθώνος – Τραπεζούντος στη Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου.
  (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Σαπουνά)
 7. Λήψη απόφασης περί αποδοχής «Προσφοράς ανάληψης εκπόνησης μελέτης & υλοποίησης έργου διαμόρφωσης βρόγχου αναστροφής  προς Πειραιά, στο ισόπεδο σύστημα του Ανισόπεδου Κόμβου της Λ. Κηφισού με την Ιερά Οδό».
  (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Σαπουνά)
 8. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 96/2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής ως προς τον ορισμό του προέδρου της Μητροπολιτικής Επιτροπής Τομέα Πολιτικής Προστασίας και Ασφάλειας της Περιφέρειας Αττικής.
 9. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του Κτιρίου Κεντρικών Γραφείων της ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. στην οδό Χειμάρρας 8α, Μαρούσι.
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος)
 10. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη λειτουργία υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας πάχυνσης ορνίθων κρεοπαραγωγής 24.000 θέσεων του Χρήστου Γ. Μωραΐτη στη θέση Κοκκιναρά του Δήμου Κρωπίας, της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος)
 11. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στο πλαίσιο της διαδικασίας ανανέωσης – τροποποίησης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της υφιστάμενης δραστηριότητας (εγκατάστασης) επεξεργασίας γάλακτος της εταιρείας «ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΕ» η οποία είναι εγκατεστημένη στην οδό Ερμού 35, στο Δήμο Μεταμόρφωσης του νομού Αττικής.
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος)
 12. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το υφιστάμενο έργο: Ξενοδοχειακή Μονάδα τεσσάρων αστέρων «MATI HOTEL» της εταιρείας «Ξενοδοχειακές-Τουριστικές και Τεχνικές Επιχειρήσεις ΑΛ-ΑΝ Α.Ε.» επί της Λεωφ. Ποσειδώνος 33, στο Μάτι Νέας Μάκρης, του Δήμου Μαραθώνα, του Νομού Αττικής.
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος)
 13. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων για τη δραστηριότητα διαλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας αποβλήτων από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και κατασκευές (ΑΕΚΚ), διαλογής και αποθήκευσης μη επικινδύνων αποβλήτων και μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων και Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και διαλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας μη επικινδύνων αποβλήτων, της εταιρείας ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. (ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.), στη θέση “Κουτάλα – Βαρκαρέζα” του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής.
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος)
 14. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) νέου Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (Σ.Β.Κ.Τ.) της WIND με κωδική ονομασία θέσης «ΒΑΡΗ 1201059», στη θέση «Μελίσσια», του Δήμου Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης, της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος)