Παρουσία εκπροσώπων των Κρατικών Υπηρεσιών, ΟΤΑ, εθελοντικών οργανώσεων και άλλων μαζικών φορέων συνεδρίασε, στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής και υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Γιάννη Βασιλείου, το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας με θέματα

 • Συνοπτικός απολογισμός της χειμερινής περιόδου 2016-2017
 • Λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2017.

Αναφορικά με τον απολογισμό, αυτός χαρακτηρίστηκε ως ιδιαίτερα θετικός δοθέντος ότι αντιμετωπίστηκαν με αποτελεσματικότητα έντονες χιονοπτώσεις και ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, δεδομένου ότι  Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες της, συνεργασία με υπηρεσίες του κράτους και εθελοντικές οργανώσεις είχε καταστρώσει σχέδιο αποχιονισμών, διανομή απαραίτητου υλικού αποπαγετοποίησης.
Όσον αφορά στη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2017, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, έκανε αναφορά στη ανάγκη ιεράρχησης των έργων πρόληψης και ετοιμότητας των φορέων και καθορισμού του χρόνου υλοποίησής τους για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, τόνισε ιδιαίτερα την ανάγκη συντονισμού και συνεργασίας όλων των φορέων στην εκτέλεση έργων και δράσεων,  επεσήμανε την άριστη συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και ανέφερε αναλυτικά τα κυριότερα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας, ως ακολούθως:

 • Προγράμματα εκτέλεσης έργων και εργασιών αντιπυρικής προστασίας σε δάση και δασικές εκτάσεις (πχ. βελτίωση συντήρησης δασικού οδικού δικτύου, έλεγχος των δεξαμενών νερού και γέμισμά τους, προετοιμασία των πυροφυλακίων, αποψιλώσεις-απομακρύνσεις φυτικής βιομάζας και σε άλλες φυτοτεχνικές εργασίες ως διευκόλυνση του έργου της καταστολής).
 • Προγράμματα μείωσης του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς και προστασίας από επερχόμενη πυρκαγιά. Απομάκρυνση μέρους ή του συνόλου της βλάστησης γύρω από υποδομές και περιοχές ιδιαίτερης αξίας όπως αρχαιολογικούς χώρους, άλση, πάρκα, κ.λ.π.
 • Μέτρα πρόληψης για την αποφυγή πρόκληση πυρκαγιάς στην ύπαιθρο από την λειτουργία  χώρων προσωρινής και αυθαίρετης εναπόθεσης αστικών απορριμμάτων που ανήκουν στους ΟΤΑ.
 • Μέτρα πρόληψης για την αποφυγή πυρκαγιάς από την εκτέλεση γεωργικών και άλλων εργασιών περιορισμένης έκτασης στην ύπαιθρο.
 • Ενημέρωση του κοινού για την λήψη μέτρων πρόληψης και προστασία από κινδύνους που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές.
 • Λήψη πρόσθετων μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας με στοιχεία από τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η υπηρεσία πολιτικής προστασίας, όταν προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, καθώς και στην ενημέρωση του κοινού για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών από αμέλεια.
 • Προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και περιοχές ειδικής προστασίας σε ημέρες και ώρες που ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς θεωρείται υψηλός.
 • Συμμετοχή Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας σε δράσεις επιτήρησης δασών κατά την διάρκεια αντιπυρικής περιόδου.
 • Συνδρομή από τις Ένοπλες Δυνάμεις σε θέματα επιτήρησης, ιδιαίτερα σε περιόδους υψηλού κινδύνου και με προσωπικό από τις μονάδες της περιοχής μας.

Από τα Μέγαρα συμμετείχαν ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Δημ. Καϊάφας, ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Αντώνης Χοροζάνης και ο πρόεδρος της Ομάδας Εθελοντών Κούρος Μελέτης Ρήγας