Τα προγράμματα του Υπουργείου Γεωργίας για την ενίσχυση νέων αγροτών και βελτίωση των εγκαταστάσεων παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση από το Γεωτεχνικό – Μελετητικό γραφείο της Ελένης Γρ. Μανώλη.
Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου όπου η κ. Μανώλη, μελετήτρια, ανέλυσε όλες τις προϋποθέσεις οι οποίες απαιτούνται προκειμένου να κάνει αίτηση κάποιος ενδιαφερόμενος.
Πιο συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν θέματα σχετικά με το ποιοί είναι δικαιούχοι και τι είδους επενδύσεις μπορούν να πραγματοποιήσουν κυρίως στον τομέα της ζωικής παραγωγής.

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν κυρίως πτηνοτρόφοι και κτηνοτρόφοι οι οποίοι δικαιούνται να πραγματοποιήσουν τις εν λόγο επενδύσεις.

Σύμφωνα με όσα επισημάνθηκαν, αναφέρθηκε ότι επιτρέπεται να γίνει κατασκευή κτιρίων από την αρχή, ίδρυση μονάδων, μετεγκατάσταση μονάδων αλλά και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων.
Επιπλέον ενισχύεται η αγορά οποιουδήποτε καινούριου μηχανολογικού εξοπλισμού ο οποίος είναι απαραίτητος για την λειτουργία των μονάδων αλλά και οι γενικές δαπάνες για άδειες οικοδομής, για άδειες εγκατάστασης πτηνοτροφείων κ.α.

Είναι επίσης ανοικτό το πρόγραμμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπου μπορεί κάποιος να αιτηθεί ταυτόχρονα και για τα δύο προγράμματα, την αγορά και τοποθέτησης φωτοβολταϊκών συστημάτων, ανεμογεννήτριες, συστήματα γεωθερμίας κ.α. με τα οποία θα μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες της εκμετάλλευσής του για ενέργεια.

Το μέγιστο κόστος των επενδύσεων για την πλειοψηφία των εκμεταλλεύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 300.000 ευρώ ενώ το μέγιστο δυνατό κόστος είναι τα 500.000 ευρώ μόνο εάν έχει κάνει δήλωση ΟΣΔΕ τουλάχιστον 125.000 Ευρώ, δηλαδή το ένα τέταρτο του κόστους της επένδυσης .
Τα ποσά αναφέρονται σε καθαρή αξία χωρίς ΦΠΑ ο οποίος βαρύνει τον επενδυτή. Παρά ταύτα οι επαγγελματίες αγρότες έχουν δικαίωμα απαλλαγής του ΦΠΑ.
Το ποσοστό της επιδότησης για την Αττική είναι