Σε ενδιαφέρουσα ανακοίνωση σχετικά με τις διαδικασίες κατάθεσης στοιχείων στο Κτηματολόγιο προέβη ο Δήμαρχος Μεγαρέων Γρηγόρης Σταμούλης κατά τη συνεδρίαση της 15ης Οκτωβρίου.
Μετά από συνεννόησή του με τους υπεύθυνους του  Κτηματολογίου στα Μέγαρα οι συμπολίτες που πρέπει να δηλώσουν την περιουσία τους μέχρι το τέλος του μηνός  και δεν έχουν εκδοθεί ακόμα τα Πιστοποιητικά από το Ληξιαρχείο του Δήμου, έχουν τη δυνατότητα να παραλαμβάνουν από το Ληξιαρχείο  σχετική βεβαίωση “περί κατάθεσης αίτησης έκδοσης πιστοποιητικού” την οποία  θα συνυποβάλλουν στο Κτηματολόγιο χωρίς να χάσουν την προθεσμία και όταν εκδοθούν τα πιστοποιητικά, τότε τα προσκομίζουν στο Κτηματολόγιο.

Ετσι λοιπόν όσοι έχουν καταθέσει αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών στο Ληξιαρχείο και λόγω φόρτου εργασίας δεν έχουν αυτά εκδοθεί  από την υπηρεσία μέχρι σήμερα   μπορούν να προσέρχονται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να παραλαμβάνουν αμέσως τις σχετικές βεβαιώσεις με τις οποίες μπορούν να εξυπηρετηθούν στο Κτηματολόγιο υποβάλλοντάς τες εμπρόθεσμα έως 31 Οκτωβρίου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για πληροφορίες στα τηλέφωνα 2296081050 και 2296023480.