Σύμφωνα με τοΦΕΚ 3236 ΤΕΎΧΟΣ Β 4/8/2020, παρατείνεται για ένα μήνα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων χορήγησης έκτακτης έφ άπαξ ενίσχυσης πέντε χιλιάδων ευρώ για πυροπληκτους οι οποίοι δεν είχαν υποβάλει αίτηση αποζημίωσης την προηγούμενη περίοδο.

Πληροφορίες στο ΤΑΕΦΚ 2296440080