Παρατείνεται κατά ένα χρόνο η προβλεπόμενη με την υπ’ αρ. ΔΑΕΦΚ- ΚΕ/9426/Α36/24.08.2018 (Β΄ 3654) κοινή υπουργική απόφαση χορήγηση της επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης στους δικαιούχους ιδιοκτήτες ή με δωρεάν παραχώρηση χρήστες, κατοικιών οι οποίοι επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Από τις πυρκαγιές του 2018 καταστράφηκε μεγάλος αριθμός οικιών στην Κινέτα.