Όπως διαβάζουμε στον ηλεκτρονικό προσωπικό λογαριασμό επικοινωνίας του Βουλευτή Γιώργου Κώτσηρα, ψηφίστηκε στη Βουλή, 30/8, η παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά αναρτημένων δασικών χαρτών έως 31 Οκτωβρίου 2019.
Η παράταση δίδεται για χάρτες οι οποίοι έχουν αναρτηθεί στο διάστημα από 19/10/2018 έως 1/3/2019.

Είναι γνωστό θέμα και αφορά πολλούς κατοίκους του Δήμου Μεγαρέων οι οποίοι είχαν επισημάνει το πρόβλημα και αναζητούσαν μια ανακουφιστική παράταση.
Όπως και στην υπόθεση των υποψηφίων οδηγών, τελικά ξεμπλόκαραν οι εξετάσεις για χιλιάδες υποψηφίους.