Επανεξελέγη και παραμένει για μια ακόμα θητεία η εκπροσώπηση της αντιπροεδρίας στον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών (BECC) από τον πρόεδρο του ΣΒΑΠ Δημήτρη Μαθιό.

Στις αρχαιρεσίες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην Ρώμη εκλέχτηκε για ακόμη μια θητεία ως πρόεδρος του BECC ο κ. Jean-Louis Schilansky, πρόεδρος στην UFIP  (UNION FRANÇAISE DES INDUSTRIES PÉTROLIÈRES), ενώ η αντιπροεδρία κρίθηκε ως επιτυχώς εκπροσωπούμενη από την ελληνική πλευρά.

Στην σύνοδο της Ρώμης αποτυπώθηκαν προβλήματα τα οποία προκαλούν οι διαταραχές από το Brexit σε συνδυασμό με την ανάγκη ισορροπιών στην ιταλική οικονομία και εξετάστηκαν τα στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονομίας μετά την έξοδο από τα μνημόνια σύμφωνα με σχετική ανάλυση που έκανε στην εισήγησή του ο πρόεδρος του ΣΒΑΠ κ. Δημήτρης Μαθιός.

Εξειδικευμένου ενδιαφέροντος αντικείμενο του BECC στην συνάντηση της Ρώμης ήταν τα πεπραγμένα των κρατών-μελών στην προσπάθεια ενίσχυσης της παρουσίας start up επιχειρήσεων στις οικονομίες τους.