Εμμένει στην αρχική του άποψη ο κ. Παναγιώτης Σκλαβούνος ότι ο Δήμαρχος Μεγαρέων απέκρυψε το έγγραφο του Συνδέσμου Δήμων Αττικής, ΕΔΣΝΑ, σχετικό με τον ΧΥΤΥ, και παρουσιάζει σειρά επιχειρημάτων τα οποία μπορεί να επικαλεσθεί η πλευρά του Δήμου Μεγαρέων ώστε να αποκλεισθεί, ακόμα και τώρα,  το λατομείο Σταμέλου στη θέση Ντόσκουρη.

«Αν ο Δήμαρχος κ. Γρηγόρης Σταμούλης δεν είχε αποκρύψει τα έγγραφα που είχαν αποσταλεί από τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), υπήρχαν και υπάρχουν πολλά στοιχεία που μπορούσαμε να είχαμε επικαλεστεί στη διαβούλευση που έγινε και έληξε στις 03 Νοεμβρίου 2017, δηλαδή πριν ένα χρόνο περίπου, ώστε να αποκλειστεί το λατομείο “ΣΤΑΜΕΛΟΥ-Ντόσκουρι” από τα προτεινόμενα ΕΑΛΜ για Χ.Υ.Τ.Υ.», υποστηρίζει ο κ. Σκλαβούνος.
Παραδέχεται δε ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τους λόγους για τους οποίους ο Δήμαρχος είπε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν γνώριζε τίποτε για το θέμα.

Η επιστολή – άρθρο του κ. Σκλαβούνου που ακολουθεί φέρει τον τίτλο:

ΑΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΑΠΟΚΡΥΨΕΙ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΕΔΣΝΑ…
ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΧΑΜΕ ΛΑΒΕΙ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ…
ΑΥΤΑ ΘΑ ΕΙΧΑΜΕ ΕΠΙΚΑΛΕΣΤΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΑΣ ΦΕΡΟΥΝ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ…

Οι λόγοι τους οποίους επικαλείται ο κ. Σκλαβούνος για τον αποκλεισμό του λατομείου είναι οι εξής:

  1. Το 80% του λατομείου είναι δασική έκταση
  2. Στην περιοχή “ΝΤΟΣΚΟΥΡΙ”, σε περιπτώσεις ισχυρών βροχοπτώσεων, δημιουργούνται έντονα πλημμυρικά φαινόμενα αφού μέσα από το νταμάρι “Σταμέλου-Ντόσκουρι” διέρχονται μεγάλες ποσότητες νερού προερχόμενες από τον ορεινό όγκο “Πατέρας”
  3. Στη γύρω από το ΕΑΛΜ “Σταμέλου-Ντόσκουρι”, υπάρχουν πολλές γεωτρήσεις οι οποίες τροφοδοτούν πτηνοτροφικές μονάδες, κτηνοτροφικές μονάδες, μονάδες παραγωγής λαχανοκηπευτικών προϊόντωνκαθώς και πολλές Βιομηχανίες και Βιοτεχνίες στο ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ “Περιβόλι-Παππά”.
  4. Η Βιομηχανία κοπής και διαμόρφωσης πλαστικών τραπεζομάντιλων και μοκετών Σ. ΚΑΙ Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. που βρίσκεται εντός ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ “Περιβόλι-Παππά” απέχει 270m από το Εξοφλημένο Ανενεργό Λατομείο “Σταμέλου-Ντόσκουρι”.
  5. Η μονάδα εκτροφής ορνίθων, 59.000 θέσεων εκτροφής, του Βασιλείου Κόμπουλη απέχει 390m από το Εξοφλημένο Ανενεργό Λατομείο “ΣΤΑΜΕΛΟΥ-Ντόσκουρι”.
  6. Στην περιοχή εντός ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ “Περιβόλι-Παππά”, λειτουργούν πολλές βιομηχανίες και βιοτεχνίες, βρίσκονται σε αποστάσεις από το Εξοφλημένο Ανενεργό Λατομείο “ΣΤΑΜΕΛΟΥ-Ντόσκουρι” που είναι μικρότερες από την απόσταση αποκλεισμού του 1 km όπως στα οικιστικά-πολεοδομικά χωροταξικά και αναπτυξιακά κριτήρια αποκλεισμού.
  7. Η Ιερά Μονή Παναχράντου, γυναικείο μοναστήρι, απέχει 940m από το Εξοφλημένο Ανενεργό Λατομείο “Σταμέλου-Ντόσκουρι”.

Η επιχειρηματολογία εκτείνεται σε θέματα τα οποία αντιβαίνουν στην κείμενη νομοθεσία ως προς την εγγύτητα του Λατομείου δραστηριότητες του πρωτογενούς αγροτικού τομέα, στην γεωμορφολογική κατάσταση του εδάφους απ΄ όπου διέρχονται χείμαρροι και ασκούνται βιομηχανικές δραστηριότητες.

Διαβάστε εδώ το άρθρο του κ. Σκλαβούνου