Η συντριπτική πλειοψηφία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος χαρακτήρισε ως απαράδεκτο το σχέδιο νόμου του Υπουργού Εσωτερικών Σκουρλέτη με τίτλο «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας- Ενίσχυση της συμμετοχής».

Η απόφαση της ΚΕΔΕ υποστηρίζει ότι η επιχειρούμενη μεταρρύθμιση πρώτον δεν προωθεί καμία μεταρρύθμιση, δεύτερον ότι δεν αντιμετωπίζει ούτε επιλύει κανένα από τα μεγάλα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση και τρίτον ότι δεν λαμβάνει υπόψη καμία από τις προτάσεις τις οποίες κατέθεσε η ΚΕΔΕ μετά από δημόσιο διάλογο ο οποίος προηγήθηκε.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ υποστηρίζει ότι δεν επέτρεψε στους Δήμους και στιες Περιφέρειες να έχουν επαρκή χρόνο διαβούλευσης.

Τονίζει ότι είναι άδικο να κατηγορούνται οι ΟΤΑ για πόλωση από τον Υπουργό εφόσον συμμετείχαν στον δημόσιο διάλογο και υπέβαλλαν προτάσεις.

Τέλος επικρίνει τον Υπουργό ότι η μεταρρύθμιση την οποία εισάγει θα διαλύσει τους ΟΤΑ και τον κατηγορεί για αλαζονική συμπεριφορά προς την Αυτοδιοίκηση.