Το Λύκειο Ελληνίδων Μεγάρων εκδήλωση η οποία θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων την ομιλία – διάλεξη του παιδοψυχολόγου κ. Δημητρίου Καραγιάννη με θέμα «Οι δυσκολίες της ζωής, πρόκληση για προσωπική αλλαγή»
Κυριακή 26 Μαρτίου 2017, ώρα 19:30 στην αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου «Θέογνις».

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει το χορωδιακό τμήμα του παραρτήματος Μεγάρων