Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του οι οποίες υπέστησαν ζημιές από τον σεισμό της 19ης Ιουλίου 2019 να απευθύνονται στους δήμους, στους οποίους βρίσκονται οι εγκαταστάσεις τους, προκειμένου να δηλώσουν τις ζημιές και να αιτηθούν την αποστολή συνεργείου μηχανικών για την αποτίμησή τους.

Αντίγραφο των ανωτέρω αιτήσεων μπορούν να αποστέλουν τα μέλη του ΒΕΠ στις διευθύνσεις: info@bep.gr και  press@bep.gr ώστε να συνδράμει το Επιμελητήριο στην διεκπεραίωση των αιτημάτων τους.