Τίθεται σε ισχύ ο κανονισμός πυροπροστασίας για τους μελισσοκόμους από την 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου προκειμένου να περιοριστούν οι κίνδυνοι εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών.

Προβλέπονται τα εξής:

  1. Το κάπνισμα των κυψελών, οι οποίες βρίσκονται μέσα σε δάση και δασικές εκτάσεις και σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από τις παρυφές των δασών επιτρέπεται μόνον εφόσον:
  • Γίνει αποψίλωση της βλάστησης του χώρου εγκατάστασης των κυψελών και σε απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων γύρω από τις κυψέλες.
  • Η ελάχιστη απόσταση του χώρου εγκατάστασης των κυψελών από τα δένδρα και τους θάμνους είναι τουλάχιστον 10 μέτρα.
  • Στον χώρο των κυψελών διατηρείται ικανή ποσότητα νερού, τουλάχιστον 200 λίτρα.
  • Στις κυψέλες και σε εμφανές σημείο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη.
  • Ειδικά κατά την αντιπυρική περίοδο επιτρέπεται το κάπνισμα κυψελών μόνο μέχρι τη 12η μεσημβρινή κι εφόσον ο δείκτης επικινδυνότητας της περιοχής είναι 1 (μικρή) ή 2 (μέση).
  1. Το κάπνισμα μελισσών, που είναι σε κορμούς δένδρων επιτρέπεται εκτός αντιπυρικής περιόδου μόνον εφόσον επικρατούν κατάλληλες καιρικές συνθήκες, έχουν ληφθεί τα προληπτικά μέτρα της προηγούμενης παραγράφου και έχει ενημερωθεί η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για το χρόνο της ενέργειας του καπνίσματος.
  2. Επιπροσθέτως το άρθρο 12 της ίδιας Πυροσβεστικής Διάταξης όπως τροποποιήθηκε με την 9α /2005 (ΦΕΚ Β΄1554) Πυροσβεστική Διάταξη προβλέπει ότι «με την επιφύλαξη διατάξεων, που προβλέπουν αυστηρότερες ποινές, οι παραβάτες του παρόντος κανονισμού διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.
  3. Παρακαλούνται όλοι οι μελισσοκόμοι της περιοχής μας, ώστε να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί κατά την άσκηση της μελισσοκομίας, εφαρμόζοντας τις ισχύουσες διατάξεις.