Απάντηση έδωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνάς Νίκος Παναγιωτόπουλος στο Βουλευτή Γιώργο Κώτσηρα σχετικά με την εξέλιξη της κατασκευής του παραλιακού δρόμου της Σχολής Πυροβολικού ο οποίος θα αποτελέσει αφαλή οδό προσέγγισης των μαθητών της δευτεροβάθμιας οι στα δύο σχολεία στη περιοχή Ακρογιάλι.

Ο κ. Κώτσηρας είχε υποβάλλει ερώτηση προς τον Υπουργό στις 21 Σεπτεμβρίου και αυτός ενημέρωσε τον ερωτώντα Βουλευτή ως εξής:

“Έχει ολοκληρωθεί το 80% του έργου και η αποπεράτωσή του εξαρτάται από την ολοκλήρωση των εργασιών του αγωγού ομβρίων υδάτων ο οποίος τέμνει το δρόμο και εκβάλει στη θάλασσα.
Την εκτέλεση του αγωγού έχει αναλάβει η Περιφέρεια Αττικής και έχει εγκατασταθεί εργολάβος μέσα στο στρατόπεδο.
Αναμένεται η έναρξη των εργασιών.
Ο Δήμος Μεγαρέων είναι υπεύθυνος να προσκομίσει τα απαραίτητα υλικά στο Στρατόπεδο”