Επίσκεψη συνεργασίας στον Δήμαρχο Μεγαρέων πραγματοποίησε την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2017 ο Υπουργός Επικρατείας Χριστόφορος Βερναρδάκης σχετικά με το επικείμενο Αναπτυξιακό Συνέδριο Δυτικής Αττικής 15-17 Δεκεμβρίου.

Το εν λόγω συνέδριο είναι ένα από τα 13 τα οποία έχουν προγραμματισθεί στη χώρα με σκοπό έναν ουσιαστικό αποκεντρωμένο διάλογο με τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των παραγωγικών και κοινωνικών φορέων κάθε Περιφέρειας, προκειμένου να διερευνηθούν σε βάθος οι παραγωγικές δυνατότητες και να τεθούν οι προτεραιότητες και οι στόχο για τη συγκρότηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, για τη βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη.

Είχε προηγηθεί συνάντηση του Υπουργού με τον Αντιπεριφερειάρχη Γιάννη Βασιλείου.
Και οι δύο συναντήσεις κυμάνθηκαν σε δύο επίπεδα. Αφενός στο έκτατο γεγονός της πλημμύρας η οποία έπληξε πρόσφατα τη Δυτική Αττική και τα θεσμικά μέτρα τα οποία λαμβάνονται, αφετέρου στην καταγραφή των πάγιων ζητημάτων τα οποία απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες και την ένταξή τους σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχέδιο ανάπτυξης, τοπικό, περιφερειακό και εθνικό.

Ο κ. Βερναρδάκης χαρακτήρισε τη σειρά των συνεδρίων ως ουσιώδη και αναγκαία προκειμένου να αποκτήσει η χώρα προοπτική σε βιώσιμη ανάπτυξη με σεβασμό στο στους ανθρώπους, στο περιβάλλον στην οικονομία, στον πολιτισμό καθώς και όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής.

Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο Δήμαρχος Γρηγόρης Σταμούλης για το ενδιαφέρον το οποίο επιδεικνύεται από την Κυβέρνηση για τη διευθέτηση προβλημάτων, εκτάκτων ή μη, τα οποία αντιμετωπίζει ο Δήμος.
Εξέφρασε την πίστη ότι η διοργάνωση του ΑΣΔΑ μπορεί να αποτελέσει μοχλό προόδου, προώθησης αναπτυξιακών θεμάτων, ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής καθώς και μέσον για την αποτροπή εγκατάστασης ορυχείων στα Γεράνεια, γεγονός το οποίο θα έχει καταστρεπτικές συνέπειες στην τόπο.