Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγάρων «ο Θέογνις» θα χρειαστεί και φέτος τη βοήθεια και τη συμμετοχή όλων προκειμένου να διεξαχθεί  η απονομή επαίνων «Βραβείο Χαλόφτη» σε όσους πέρασαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Προς τούτο παρακαλεί τους επιτυχόντες να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα
για τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων, έως την 6η Δεκεμβρίου 2019, πληκτρολογώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο στη γραμμή αναζήτησης της συσκευής τους:
tiny.cc/f4j5bz