Ολοκληρώθηκε και η τελευταία διαδικασία διορισμού των εκατόν ογδόντα (180) πυροσβεστών 5ετούς υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Συγκεκριμένα, σε συνέχεια του υπ΄ αριθμ. ΦΕΚ 316 τεύχος Γ’ /09.03.2020, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής Αττικής Θανάσης Μπούρας παρακολουθώντας στενά την πορεία εξέλιξης των σταδίων διορισμού των ως άνω 180 επιτυχόντων πυροσβεστών, φρόντισε αρχικά για την άμεση δημοσίευση της απόφασης όσον αφορά στην απαιτούμενη εκπαίδευσή τους (ΦΕΚ 1205 τεύχος Β’/07.04.2020 “Εκπαίδευση Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης επιτυχόντων-επιλαχόντων της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 (Α’ 61)”) και στη συνέχεια για την άμεση έκδοση της σχετικής διαταγής του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος έτσι ώστε την Δευτέρα 13 Απριλίου 2020 οι εκατόν ογδόντα (180) πυροσβέστες να αναλάβουν υπηρεσία.

Ο κ. Μπούρας για άλλη μια φορά με τις παρεμβάσεις του ολοκληρώνει στο 100% τις διαδικασίες άμεσου διορισμού των 180 πυροσβεστών ώστε να λάβει τέλος η επί πολλά χρόνια ομηρία τους και να μπορέσουν να βοηθήσουν την υπηρεσία τους αλλά και την πολιτεία που τόσο πολύ τους χρειάζεται.