Από ασυνεπείς μεταποιητές γαλακτοκομικών προϊόντων σπεύδει να βοηθήσει ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Θανάσης Μπούρας μικροκτηνοτρόφους.

Με ερώτησή του προς Υπουργό Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπ. Λιβανό ο κ. Μπούρας επισημαίνει ότι υπάρχει μερίδα μικροκτηνοτρόφων οι οποίοι δεν μπορούν να λάβουν τις κρατικής ενίσχυσης εξ αιτίας της ασυνέπειας ορισμένων μεταποιητικών μονάδων.

Συγκεκριμένα, βάσει της υπ’ 119/245028/7-9-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ τεύχος Β’ 3836/9.09.2020), παραγωγοί που διαθέτουν ζωικές εκμεταλλεύσεις με τουλάχιστον 20 θηλυκά ενήλικα (άνω του ενός έτους) αιγοπρόβατα και οι οποίοι έχουν παραδώσει γάλα σε εγκεκριμένες μεταποιητικές μονάδες εντός του 2019, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για άμεση επιχορήγηση μέσω κρατικής οικονομικής ενίσχυσης.

Έχουν διαπιστωθεί, όμως, περιπτώσεις στις οποίες ενώ οι προαναφερθέντες παραγωγοί πληρούν όλες τις προϋποθέσεις, δε συμβαίνει το ίδιο με τις εγκεκριμένες μεταποιητικές μονάδες με τις οποίες συνεργάζονται.

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες οι μεταποιητικές μονάδες δεν είναι συνεπείς απέναντι στο πρόγραμμα του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.), κατά συνέπεια, οι παραγωγοί ενώ υπέβαλαν την αίτησή τους ως όφειλαν δεν επωφελήθηκαν της κρατικής οικονομικής ενίσχυσης.

Ο κ. Μπούρας ερωτά τον Υπουργό τι προτίθεται να πράξει ώστε οι παραγωγοί οι οποίοι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις να λάβουν την κρατική ενίσχυση.