Ο Σύλλογος Προστασίας και Αρωγής Παιδιών με Εγκεφαλικές Κακώσεις και Α.Μ.Ε.Α. ως Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δέχεται αίτήσεις για τις παρακάτω ειδικότητες προκειμένου να πληρώσει θέσεις υπό ίδρυση δραστηριοτήτων και δομών του.

Ένας κοινωνικός λειτουργός
Ένας εργοθεραπευτής
Έξι νοσηλευτές
Έξι φροντιστές
Έξι υπάλληλοι γενικών καθηκόντων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν βιογραφικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  amea@otenet.gr
Από τις 11/01/2019 έως και 21/01/2019

Βιογραφικά τα οποία δεν θα τηρούν τις προϋποθέσεις  δεν θα εξεταστούν.
Πληροφορίες:  2296026062