Πολύ ενδιαφέρουσες είναι οι παρατηρήσεις τις οποίες κάνει ο Σωτήρης Γιαννόπουλος σχετικά με το ρόλο και τη λειτουργικότητα του ποδηλατόδρομου ο οποίος κατασκευάστηκε προ ετών στη Βαρέα υπό διαφορετικές συνθήκες.
Σήμερα που τα δεδομένα έχουν αλλάξει, δηλαδή η αύξηση των επισκεπτών, ποδηλατών, περιπατητών, επωχουμένων, η απαγόρευση στάθμευσης πρέπει πλέον να συνοδεύεται και από άλλες ρυθμίσεις.
Ο συγγραφέας του άρθρου μιλάει για “Χάσμα … ανάπτυξης” (ο τίτλος του άρθρου) και υποστηρίζει την άποψη ότι τώρα που τα δεδομένα στη Βαρέα έχουν αλλάξει, όπου μόνη η απαγόρευση στάθμευσης στον ποδηλατόδρομο δεν αποτελεί λύση, χρειάζεται σχεδίαση και εφαρμογή Σχεδίου Βιώσιμης Κινητικότητας το οποίο θα περιλαμβάνει, χώρους στάθμευσης οχημάτων, χώρους στάθμευσης ποδηλάτων και σύνδεση της παραλίας με την πόλη μέσω δρομολόγησης μέσων μαζικής μεταφοράς.

Ακολουθεί το άρθρο του κ. Γιαννόπουλου.

Χάσμα ….. ανάπτυξης. 

Η εξέλιξη των γεγονότων επηρεάζει παλαιότερους στόχους αλλά μπορεί να μηδενίσει ή ακόμα να προκαλέσει τροχοπέδη σε νέους στόχους.

Τρανό παράδειγμα είναι η ειδική λωρίδα αποκλειστικής χρήσης ποδηλάτου στο παραλιακό μέτωπο των Μεγάρων στην περιοχή της Βαρέας. Η πολιτεία πρότεινε και δημιούργησε τον πρώτο ποδηλατόδρομο στο παραλιακό μέτωπο στα Μέγαρα μετά από επιδοτούμενο πρόγραμμα και συγκεκριμένα κατά μήκος της παραλίας. Τα δεδομένα της εποχής ήταν διαφορετικά από τα σημερινά. Δεν υπήρχαν εποχικά καταστήματα εστίασης στην παραλία καθώς επίσης οι λουόμενοι ήταν πάρα πολλοί λίγοι, σχεδόν ελάχιστοι.

Με την πάροδο των χρόνων τα δεδομένα έχουν αλλάξει στην παραλία της Βαρέας, συγκεκριμένα, λειτουργούν εποχικά καταστήματα εστίασης και ταυτόχρονα προσέρχονται πλήθος επισκεπτών τους θερινούς μήνες ως λουόμενοι. Επίσης αυξήθηκαν οι περιπατητές καθώς και οι χρήστες ποδηλάτου. Η αύξηση των λουομένων είτε από την τοπική περιοχή είτε από άλλες περιοχές δημιούργησε την ανάγκη θέσεων εργασίας αλλά και στάθμευσης οχημάτων. Από την αναπτυξιακή πορεία της συγκεκριμένης περιοχής προέκυψε η ανάγκη εποχικής απασχόλησης αλλά και προβολή του δήμου πέρα από τα σύνορά του.

Προβληματισμός όμως έχει δημιουργηθεί προκειμένου να συνυπάρξει η οικονομική ανάπτυξη αλλά και η βιώσιμη κινητικότητα των πολιτών. Ο προβληματισμός  αυτός όμως θα πρέπει να επιλυθεί άμεσα, πριν την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου. Οι προτάσεις είναι πολλές και διαφορετικές, προτάσεις που αντικατοπτρίζουν προσωπικές απόψεις και ατομικές λύσεις. Οι λύσεις όμως θα πρέπει να είναι συλλογικές με πρωτεργάτη την Πολιτεία. Οι λύσεις εμπεριέχονται σ’  ένα Σχέδιο Βιώσιμη Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) και αντικατοπτρίζονται μέσω της υλοποίησής του.

Μια λύση αποτελεί την  δημιουργία χώρου στάθμευσης  πλησίον του παραλιακού  μετώπου όπου θα απορροφούσε τα οχήματα που σταθμεύουν αναγκαία μεν, παράνομα δε, στον ποδηλατόδρομο. Η πολιτεία δύναται να δεσμεύσει επί κομίστρου ή χωρίς ελεύθερους χώρους όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια κ.ά. προκειμένου να σταθμεύονται τα οχήματα των επισκεπτών και των λουομένων.

Δεύτερον, αναγκαία μέριμνα της πολιτείας αποτελεί η παροχή δημόσιας ή δημοτικής συγκοινωνίας μέσω κυκλικής διαδρομής με μετακίνηση από το κέντρο της πόλης, από τον Προαστιακό Σταθμό προς την παραλία της Βαρέας. Η σύνδεση με ΜΜΜ  θα αυξήσει την προσέλευση επισκεπτών από το Λεκανοπέδιο της Αττικής, διότι η μετάβασή τους προς την παραλία θα είναι ευκολότερη και ασφαλέστερη.

Άλλη μία προτεραιότητα που έχει προαναφερθεί σε παλαιότερα άρθρα είναι η  δημιουργία χώρων στάθμευσης και ασφάλειας των ποδηλάτων, προκειμένου οι επισκέπτες με ποδήλατο στο παραλιακό μέτωπο να αποθέτουν – σταθμεύουν το ποδήλατό τους με ασφάλεια για να απολαύσουν τις υπηρεσίες που τους παρέχονται.

Η τουριστική ανάπτυξη μέσω της αύξησης της προσέλευσης λουομένων και επισκεπτών στο παραλιακό μέτωπο της Βαρέας θα επιφέρει οικονομική ανάπτυξη, αύξηση των θέσεων εργασίας καθώς και προβολή της περιοχής. Η απαγόρευση επιδρά θετικά ΜΟΝΟ όταν υπάρχουν σωστές κατευθύνσεις από την Πολιτεία με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και την προαγωγή της ασφάλειας.

Σωτήρης Γιαννόπουλος
εθελοντής φορέων για την οδική ασφάλεια και τη
βιώσιμη κινητικότητα
email: giannopoulossotirios@gmail.com