Σε πρεσβευτή των σκοπών της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης ανακηρύχθηκε ο γνωστός δημοφιλής τραγουδιστής Σάκης Ρουβάς.

Ο εθνικός φορέας, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Ανταποδοτική Ανακύκλωση αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων με στόχο την ανάπτυξη της ανακύκλωσης στη χώρα μας, αλλά και την προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, με έμφαση στους νέους ανθρώπους.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Σάκης Ρουβάς ενώνει τις δυνάμεις του με την Ανταποδοτική Ανακύκλωση, ώστε να συμβάλλει στη μέγιστη ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών για τη σημαντικότητα της ανακύκλωσης συσκευασιών και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Στο δίκτυο της εν λόγω εταιρείας μετέχει και ο Δήμος Μεγαρέων με κέντρο ανακύκλωσης στην πλατεία Μεγαρέων Ολυμπιονικών.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Παύλος Ραβάνης τόνισε την ανάγκη να συμβάλλει ο καθένας στην αλλαγή της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς και στην καθημερινή συμμετοχή όλων των πολιτών στη διαδικασία της ανακύκλωσης, μέσα από ένα νέο μοντέλο ανταποδοτικότητας.
Στο πλαίσιο αυτό, αναζητείται η ενεργή συνεισφορά των ανθρώπων που έχουν το ίδιο όραμα, τις ίδιες ευαισθησίες και επιθυμούν να συμβάλλουν στην ενεργοποίηση της κοινωνίας και, κυρίως, των νέων ανθρώπων, ώστε να αναπτυχθεί η περιβαλλοντική συμπεριφορά τους και να επιτευχθούν οι εθνικοί ποσοτικοί στόχοι ανακύκλωσης.