Με απόφαση του Διοικητής της 2ης Υγειονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πειραιά και Αιγαίου Χρήστου Ροϊλού, ορίσθηκε ως Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Μεγάρων ο ορθοπεδικός Τάσος Καλλιάς.
Μέλη της εν λόγω Επιτροπής είναι οι Αντώνης Καλογιάννης, Υπεύθυνος για το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του 2ου Κέντρου Υγείας Μεγάρων (αναπληρώτρια για το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του 1ου Κέντρου Υγείας Μεγάρων) και ο οφθαλμίατρος Κώστας Καράμπελας Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγάρων (αναπληρωτής ο φαρμακοποιός Θεόδωρος Μήτσος, Δημοτικός Σύμβουλος Μεγάρων).

Διάρκεια βίου της Επιτροπής τριετής.

Με δεδομένο το σημαντικό ρόλο τον οποίο διαδραματίζει το Κέντρο Υγείας Μεγάρων εν μέσω των ισχυουσών δραματικών συνθηκών της Δημόσιας Υγείας και με τον χαρακτηρισμό του επίσης ως Εμβολιαστικού Κέντρου, ευχόμαστε στον Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπή καλή επιτυχία στο έργο τους και δύναμη να υπηρετούν αποτελεσματικά το σημαντικό έργο το οποίο επιτελείται στο εν λόγω Κέντρο.