Φάρμακα για την ενίσχυση του κοινωνικού φαρμακείου του Δήμου Μεγαρέων  συγκεντρώνει η ΕΟ Μεγάρων Κούρος.
Από 28 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου
Ώρες: 17:00 – 20:00
Τόπος: Γραφείο της Οργάνωσης έναντι Κέντρου Υγείας

syllogh_farmakwn_koyros