Ο επικεφαλής του συνδυασμού Ενεργοί Πολίτες Μεγάρων – Νέας Περάμου Γιάννης Μιχάλαρος, με επιστολή του ζητά από τον Δήμαρχο να συγκληθεί έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να συζητηθεί η λειτουργία της ΔΕΜ ΑΕ.
Πρόκειται για την Δημοτική Επιχείρηση Παραγωγής και Εμπορίας Οργανοχουμικών Λιπασμάτων Μεγάρων, γνωστή στο πλατύ κοινό ως «εργοστάσιο επεξεργασίας κοπριάς» η οποία έχει συνάψει σύμβαση με την εταιρεία MEGA-ECO A.E.
Η διάρκεια της σύμβασης με την MegaEco είναι 20ετής, λήγει το 2032, ενώ το ετήσιο τίμημα είναι €100 χιλιάδες.

Επίσης η ο κ. Μιχάλαρος ζητά όλους τους ισολογισμούς της εταιρείας και το βιβλίο απογραφών.