Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποβάλλει ο Ευρωβουλευτής της Χρυσής Αυγής Λάμπρος Φουντούλης σχετικά με τις ζητούμενες έρευνες για βωξίτη στα Γεράνεια από την εταιρεία Δελφοί Δίστομον ΑΕ.
Ο κ. Φουντούλης επισημαίνει την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση από άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες καθώς και την καταστροφή στο περιβάλλον την οποία πρόκειται να επιφέρουν οι εξορυκτικές δραστηριότητες στην περιοχή μέρος της οποίας είναι προστατευόμενο.

Σύμφωνα με την ερώτηση του κ. Φουντούλη, αυτό το οποίο είναι πολύ σοβαρό, κρίσιμο και επικίνδυνο για την περιοχή, είναι η άδεια μεταλλευτικών ερευνών την οποία ήδη κατέχει από το 1935 η εταιρεία ΔΔΑΕ και το μόνο το οποίο καλείται να γνωστοποιήσει στην παρούσα φάση και πριν τις έρευνες είναι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Η ερώτηση:
«Σοβαρή αναταραχή και αντιδράσεις έχουν προκληθεί μεταξύ των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής των Μεγάρων, από την πρόθεση της εταιρείας με την επωνυμία «Δελφοί Δίστομον Α.Μ.Ε.» να προχωρήσει σε ερευνητικές γεωτρήσεις με τελικό σκοπό, σε περίπτωση ανακάλυψης κοιτασμάτων, την εξόρυξη βωξίτη και την βιομηχανική του αξιοποίηση. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, εάν προχωρήσουν τα σχέδια της εταιρείας, είναι πιθανόν να είναι σημαντικές και ιδιαιτέρως αρνητικές.
Με δεδομένο πως η εν λόγω περιοχή είναι ήδη επιβαρυμένη από άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες, εντός της περιοχής που θα διεξαχθούν οι έρευνες περιλαμβάνεται και τμήμα προστατευόμενης περιοχής υψηλής περιβαλλοντικής αξίας, καθώς επίσης και την έντονη αντίδραση και των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης

Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Γνωρίζει τα σχέδια της συγκεκριμένης εταιρείας και την και την άδεια ερευνών που έχει δοθεί σε αυτήν από το Ελληνικό Δημόσιο;
2. Είναι σε θέση να εξακριβώσει εάν οι ερευνητικές και όχι μόνο γεωτρήσεις θα πληρούν τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές της Ένωσης;
3. Σε περίπτωση που αποδειχθεί πως δεν τηρούν οι δραστηριότητες της εταιρείας τις προδιαγραφές σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, τί μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε ν αποφευχθεί μια ακόμα περιβαλλοντική καταστροφή;»