Συνεχίστηκε την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2014 η εφαρμογή του μέτρου συλλογής και περαιτέρω διαχείρισης κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων από τον Δήμο Μεγαρέων.
Πρόκειται για κενά πλαστικά μπουκάλια, κουτιά και περιέκτες από άλλο υλικό συσκευασίας υλικών φυτοπροστασίας τα οποία χρησιμοποιούνται από τους αγρότες και περισσότερο από τους παραγωγούς λαχανικών.
Ο Δήμος συλλέγει αυτά τα υλικά και σε συνεργασία με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας τα προωθεί σε ειδική γραμμή διαχείρισης απορριμμάτων σε χώρους ανακύκλωσης και απόθεσης.

Η πρωτοβουλία, πίσω από την οποία βρίσκεται ο τέως Αντιδήμαρχος Γιάννης Δήμας, σκοπό έχει να προστατεύσει το περιβάλλον μέσω της παρότρυνσης, βοήθειας και ενθάρρυνσης των αγροτών να συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα.

Από το 2013, όταν ο Δήμος Μεγαρέων ζήτησε να ενταχθεί, έχουν συλλεχθεί εκατοντάδες κιλά χρησιμοποιημένου υλικού συσκευασίας το οποίο σε διαφορετική περίπτωση θα κατέληγε σε ρέμματα, ξερά πηγάδια ή χωματερές.

Η μεγάλη συμμετοχή αγροτών στο πρόγραμμα αποδεικνύει ότι με την κατάλληλη προσέγγιση, ο καθένας μπορεί να αποκτήσει περιβαλλοντική συνείδηση.

Ο Δήμος εκδίδει για τους συμμετέχοντες αγρότες βεβαίωση συμμετοχής