Συμμετοχή σε πρόγραμμα ανακύκλωσης τηγανελαίων αποφάσισε ο Δήμος Μεγαρέων με εταιρεία ΚΟΙΝΣΕΠ η οποία ειδικεύεται σε περιβαλλοντικά projects.
Ο Δήμος προσβλέπει στην αποκόμιση οφελών για λογαριασμό του, αφενός περιβαλλοντικά αφετέρου υλικά ανταποδοτικά τα οποία θα ποικίλουν από υλικά σε σχολεία έως μικροποσά χρημάτων.

Εκτός της συλλογής των τηγανελαίων θα υπάρξουν και άλλες δράσεις:

  • Ενημέρωση των δημοτών ώστε να γίνει ευρέως γνωστό το πρόγραμμα και τα σημεία συλλογής
  • Οργανωμένη και ασφαλής συλλογή των υγρών αποβλήτων από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ανα πέντε ημέρες και την ασφαλή αποθήκευσή τους
  • Μεταφορά των απόβλητων (τηγανόλαδων) στις συνεργαζόμενες βιομηχανίες παραγωγής βιοκαυσίμου, με κόστος που βαρύνει αποκλειστικά την εταιρεία
  • Από κοινού (Δήμος – Εταιρεία) ενέργειες ευαισθητοποίησης των μαθητών, δασκάλων αλλά και του συνόλου των δημοτών ώστε να συμμετάσχουν στην συλλογή των τηγανελαίων στην πηγή παραγωγής τους δηλαδή στα σπίτια και στους επαγγελματικούς χώρους

Για ποσότητα 10.000 λίτρων θα ανταποδίδονται υλικά αξίας 2.300 ευρώ στα σχολεία.

Στόχος του προγράμματος είναι η προστασία του υδροφόρου ορίζοντα από τα υγρά απόβλητα αλλά και η προβολή ορθών πρακτικών ανακύκλωσης και προστασίας του περιβάλλοντος στους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.