Το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας του Δήμου Μεγαρέων ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020 από τις 10.00 πμ έως τις 13.00 μμ στην στροφή δρόμου Περάματος (πρώην Ελαιουργική), θα πραγματοποιηθεί συλλογή κενών πλαστικών συσκευασιών φυτοφαρμάκων, στο πλαίσιο του προγράμματος ορθής διαχείρισης  κενών πλαστικών συσκευασίας το οποίο εφαρμόζει ο Δήμος Μεγαρέων σε  συνεργασία με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας και την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης.

Η ορθή διαχείριση και ανακύκλωση των κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων αφενός συμβάλλει στην απομάκρυνση των πλαστικών αποβλήτων και τη διατήρηση καθαρών των γεωργικών εκτάσεων και αφετέρου, συνεισφέρει στην προσπάθεια κάθε τοπικής κοινωνίας για προστασία του περιβάλλοντος και περιφρούρηση της δημόσιας υγείας.

H μεθοδολογία η οποία εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια του προγράμματος ακολουθεί τους κανόνες ορθής γεωργικής πρακτικής (τριπλό ξέπλυμα κενών πλαστικών) και έτσι διασφαλίζεται ότι τα πλαστικά που συλλέγονται αποτελούν μη επικίνδυνα απόβλητα όπου στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας, προωθούνται στα Κέντρα Διαχείρισης Ανακυκλώσιμου Υλικού με σκοπό την ανάκτηση υλικών για τις επιτρεπόμενες χρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Στους παραγωγούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα χορηγούνται κατ έτος βεβαιώσεις συμμετοχής.

Υπενθυμίζεται τέλος σε όλους τους χρήστες γεωργικών φαρμάκων ότι οφείλουν να τηρούν πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται επί της συσκευασίας τους και να αποφεύγουν κακές πρακτικές όπως:

Το θάψιμο των συσκευασιών είτε αυτό γίνει χωρίς να ξεπλυθούν είτε αυτό γίνει αφού ξεπλυθούν. Τα υλικά συσκευασίας παραμένουν στο έδαφος για χρόνια, χάνεται η ευκαιρία για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας και μολύνεται το περιβάλλον και κυρίως τα υπόγεια ύδατα.

Το κάψιμο των κενών συσκευασίας το οποίο όχι μόνον συνιστά σαφής παράβαση των οριζόμενων επί της συσκευασίας των γεωργικών φαρμάκων και ακύρωση κάθε δυνατότητας ανακύκλωσης των συσκευασιών αλλά αποτελεί εξαιρετικά επικίνδυνη πρακτική ακόμη και για την υγεία του ιδίου του χρήση από εισπνοή των τοξικών καπνών.

Η χρήση των κενών συσκευασίας για άλλους σκοπούς από τον ίδιο τον χρήστη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η επικινδυνότητα της κατάστασης, όπως ως θήκες εργαλείων ή ακόμη και ταΐστρες οικόσιτων ζώων.