Πόρους προκειμένου να αναπαλαιώσει, να επισκευάσει και να συντηρήσει το Κυριακούλειο ώστε να καταστεί ένας σύγχρονος πολιτιστικός πολυχώρος εξασφάλισε ο Δήμος Μεγάρων

Για τις εργασίες εξασφαλίστηκε ποσό χρηματοδότησης €376 χιλιάδες και είναι μια παρακαταθήκη την οποία άφησε ο μέχρι πρότινος Αντιδήμαρχος Κώστας Καράμπελας ο οποίος έτρεξε την πρόταση και εξασφάλισε την αποδοχή της από το ταμείο ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Δηλώσεις για το γεγονός έκανε ο Δήμαρχος Γρηγόρης Σταμούλης:
«Ο Δήμος μας αξιοποίησε την πρόσκληση του ΥΜΕΠΕΡΑΑ για χρηματοδότηση αντίστοιχων παρεμβάσεων σε κτιριακό απόθεμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς και με τεκμηριωμένη πρόταση πέτυχε θετική αντιμετώπιση από τους αξιολογητές του Προγράμματος.

Θα ήθελα εδώ να σημειώσω τη σημασία, που έχουν τέτοιες προσκλήσεις για την αξιοποίηση κτιρίων πολιτιστικής κληρονομιάς και την ικανοποίησή μου για την έκδοσή της η οποία φέρει την υπογραφή της Κας Ευγενίας Φωτονιάτα, Ειδικής Γραμματέως ΕΤΠΑ και ΤΑ στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

Η χρηματοδότηση του Δήμου μας με το ποσό των (380.000) τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων περίπου  ευρώ, θα μας επιτρέψει σε σύντομο χρονικό διάστημα να ανακαινίσουμε το χαρακτηρισμένο ως “Μνημείο Τέχνης”  από το Υπουργείο Πολιτισμού ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΕΙΟ, που βρίσκεται σε περίοπτη θέση στην Κεντρική πλατεία των Μεγάρων.

Την ικανοποίησή μου αυτή θέλω να μοιραστώ με τους συμπολίτες μου δηλώνοντας παράλληλα ότι ως Δημοτική αρχή θα συνεχίσουμε ακούραστα να αναζητούμε τρόπους για την υλοποίηση των υποσχόμενων έργων και δράσεων, που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμά μας.

Θα ήθελα ειδικά  να σημειώσω την πρωτοβουλία και την ιδιαίτερη συμβολή στην επιμέλεια της Πρότασης χρηματοδότησης του τ. Αντιδημάρχου κ. Κώστα Καράμπελα και το συνεχές και αμείωτο ενδιαφέρον του για την πορεία της, που οδήγησε και στην ευόδωση αυτής της προσπάθειας.

Ο Δήμος μας θα συνεχίσει με σταθερότητα και μεθοδικότητα να αναζητά και να αξιοποιεί χρηματοδοτικά μέσα και εργαλεία για να πετυχαίνει τους αναπτυξιακούς στόχους, που έχει θέσει προς όφελος των πολιτών και του Δήμου μας».