Ενημερωτική συγκέντρωση για μελισσοκόμους διοργανώνει ο Δήμος Μεγαρέων στο δημαρχείο την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου, ώρα 10:30.
Η συγκέντρωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο Μελισσοκομίας Αττικής και σκοπό έχει να ενημερώσει για τα προγραμματισμένα

 • Μέτρα ενίσχυσης των μελισσοκόμων
 • Αντικατάσταση κυψελών
 • Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας

Κατά τη συγκέντρωση οι ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις για αντικαταστάσεις κυψελών και ενίσχυση της νομαδικής μελισσοκομίας.
Επίσης για διευκόλυνση των μελισσοκόμων θα υπάρχει η δυνατότητα να υποβάλουν και τις «δηλώσεις διαχείμασης».

Δικαιούχοι της δράσης  Αντικατάσταση Κυψελών είναι όσοι :

 • Έχουν υποβάλει δήλωση κυψελών διαχείμασης.
 • Κατέχουν  τουλάχιστον 20 μελίσσια .
 • Έχουν θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο.

Δικαιούχοι της δράσης ενίσχυσης της δαπάνης για τη μετακίνηση των μελισσιών είναι:

Α) Οι επαγγελματίες οι οποίοι:

 1. Έχουν υποβάλει δήλωση διαχείμασης.
 2. Διαθέτουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίες αγρότες.
 3. Κατέχουν τουλάχιστον 110 δηλωμένες κυψέλες διαχείμασης.
 4. Έχουν θεωρημένο σε ισχύ Μελισσοκομικό Βιβλιάριο.
 5. Έχουν ελάχιστη ακαθάριστη αξία συνολικής ετήσιας οικογενειακής γεωργικής παραγωγής 5.000 €. Μελισσοκόμοι οι οποίοι εγγράφηκαν στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες και/ή υπέβαλλαν Δήλωση ΟΣΔΕ και/ή εντάχθηκαν στο καθεστώς των νέων αγροτών για πρώτη φορά εντός των δύο προηγούμενων ημερολογιακών ετών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη δράση, απαλλάσσονται από την υποχρέωση δήλωσης ελάχιστης ακαθάριστης ετήσιας αξίας γεωργικής παραγωγής 5.000 €.

Β) Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ οι οποίοι: Κατέχουν τουλάχιστον 110 δηλωμένες κυψέλες διαχείμασης, έχουν θεωρημένο σε ισχύ μελισσοκομικό βιβλιάριο καθώς και  βιβλιάριο ΟΓΑ σε ισχύ και ελάχιστη ακαθάριστη ετήσια αξία της συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής 5.000 €.