Ο Δήμος Μεγαρέων ενημερώνει σχετικά με την πρόσφατη απόφαση το Δημοτικού Συμβουλίου, 12/2, να ιδρύσει “Κέντρο Μεγαρικών Μελετών” και περιγράφει τις βασικές αρχές και επιδιώξεις του Κέντρου.

Σκοπός της ίδρυσης αυτού του Κέντρου είναι η τόνωση της συμβατής με την τοπογραφία και την παράδοση δημιουργικότητας στην περιοχή με την καλλιέργεια της Μεγαρικής Ταυτότητας με άξονα αναφοράς την μελέτη του “Μεγαρικού χαρακτήρα” στην ιστορία και τον πολιτισμό κατά την κλασσική αρχαιότητα και στις δραστηριότητες του Κέντρου θα περιλαμβάνονται η έρευνα, η έκδοση μελετών, ομιλίες και Σεμινάρια, Ελληνικά και διεθνή Συμπόσια και Συνέδρια και άλλες ειδικές παρεμβάσεις για συγκεκριμένα μείζονα ζητήματα του Δήμου και της πόλης.

Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Σταμούλης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα βασικά σημεία του σκεπτικού και της υπηρεσιακής εισήγησης, η οποία έγινε όμόφωνα αποδεκτή, ως εξής:

«Η πρότασή μου έχει δυο  πτυχές. Πρώτον την ίδρυση ενός «Κέντρου Μεγαρικών Μελετών» με τον υπότιτλο, που εκφράζει επιγραμματικά τον σκοπό του: «Ινστιτούτο Ερευνών Πολιτισμού, Φιλοσοφίας, Τέχνης, Ιστορίας και Πολιτικών Επιστημών της Πόλεως των Μεγαρέων  και  δεύτερον, το Κέντρο αυτό θα αποτελέσει και εξειδικευμένο εργαλείο για την εκπόνηση στρατηγικής διαμόρφωσης της πόλης και ανάπτυξης της περιοχής με βάση την τοπολογική της φυσιογνωμία, την ιστορική της συμπεριφορά και την πολιτισμική της ταυτότητα.»

Το όλο εγχείρημα υποστηρίζεται από τον έγκριτο Ελληνα επιστήμονα, λόγιο και φιλόσοφο κ. Απόστολο Πιερρή, Διευθυντή του Ινστιτούτου Φιλοσοφικών Ερευνών της Πάτρας, ο οποίος  αναφέρει σχετικά με το οργανωτικό σχήμα του νέου αυτού φορέα ότι:

« Το Κέντρο Μεγαρικών Μελετών, εξειδικευόμενο ως Ινστιτούτο Ερευνών Πολιτισμού, Φιλοσοφίας, Τέχνης, Ιστορίας και Πολιτικής Επιστήμης της πόλεως των Μεγαρέων, μπορεί να στεγαστεί σε ένα εμβληματικό Νεοκλασικό ή παραδοσιακό κτίριο, για βάση ενεργειών και χώρο συντονισμού δράσεων, γραφεία δηλαδή και αίθουσα Σεμιναρίων και εκδηλώσεων και μία Γραμματειακή υποστήριξη, προϋποθέσεις που αρκούν για να αρχίσει άμεσα να λειτουργεί και να παράγεται  έργο.»