Την αντίθετη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαρέων να επιτρέψει την εκτέλεση έργων για τη διέλευση του αγωγού υπερυψηλής τάσης μέσα από τις σχεδιασμένες διαδρομές μέσω κατοικημένων και άλλων περιοχών, κάνει γνωστή με έγγραφό του ο Δήμος στον Περιφερειάρχη Αττικής και στους Δημάρχους των γειτονικών Δήμων, Μάνδρας-Ειδυλλίας, Ελευσίνας και Ασπροπύργου.

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων Γρηγόρης Σταμούλης ως εκτελεστικό όργανο των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου κάνει γνωστή την αρνητική θέση του Δημοτικού Συμβουλίου προς τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη και τον καλεί να αρνηθεί και ο ίδιος να εκδώσει οποιαδήποτε άδεια εκσκαφής μέχρις ότου εκδικασθεί η υπόθεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας στο οποίο ο Δήμος έχει προσφύγει.

Τα επιχειρήματα του Δήμου γίνονται γνωστά μέσα από δημοσίευση της επιστολής και περιλαμβάνουν αυτή καθ’ αυτή την προσφυγή εναντίον του έργου, μέχρι την εκδίκασή της από το ΣτΕ. Επίσης ο Δήμος επικαλείται την έλλειψη μελέτης των επιπτώσεων του έργου στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, ο αγωγός θα περνά κοντά σε περιοχές πολιτισμικού ενδιαφέροντος, χαρακτηρισμένων μνημείων (Μεταβυζαντινό Τείχος), από την κοίτη ρεμάτων  και του υγροβιοτόπου Βουρκάρι.