Μήνυμα του Δημάρχου Μεγαρέων Γρηγόρη Σταμούλη για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, 8 Μαρτίου.

«Τιμή πρέπει σε όλες τις γυναίκες του κόσμου, στις Ελληνίδες, συζύγους, μάνες, κόρες, αδελφές, συντρόφους,  όχι μόνο σήμερα αλλά 365 μέρες τον χρόνο, με σεβασμό, αγάπη κι εκτίμηση για όλα  όσα προσφέρουν.

Αυτονόητη είναι σήμερα η διασφάλιση για την γυναίκα όρων ισότητας ευκαιριών, προκειμένου να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά της και να συμμετέχει ισότιμα, σύμφωνα με τις πραγματικές της δυνατότητες, στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή κάθε χώρας.

Ο σεβασμός της αξίας και της αξιοπρέπειας της γυναίκας, ως πλήρως ισότιμου μέλους κάθε κοινωνικού συνόλου, συνιστά πλέον σεβασμό της αξίας και της προσωπικότητας του ανθρώπου εν γένει, και συνεπώς σεβασμό της δημοκρατίας και του πολιτισμού.

Οι γυναίκες πηγή της ζωής και της δημιουργίας  δικαιούνται και πρέπει να έχουν λόγο,  άποψη και συμμετοχή στα κοινά γιατί και δυναμικές είναι και ιδέες έχουν και δυνατότητες διαθέτουν έτσι  ώστε να έχουν ηγετικό και δημιουργικό ρόλο στην αυτοδιοίκηση.»