Ο πρόεδρος του ΒΕΠ, Ανδριανός Μιχάλαρος, εκπροσωπώντας το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, συμμετείχε στις εργασίες του 8ου Περιφερειακού Συνεδρίου για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση στη Δυτική Αττική το οποίο διοργάνωσαν η Περιφέρεια Αττικής και το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Στο πλαίσιο της τοποθέτησής του, μεταξύ άλλων, ανέφερε :
«Η παραγωγική ανασυγκρότηση στη Δυτική Αττική απαιτεί μια σειρά παρεμβάσεων από όλους τους φορείς και σε όλους τους τομείς. Είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν, από όλους μας. Πρέπει, κυρίως, να θέσουμε προτεραιότητες και ιεραρχήσεις προκειμένου να αλλάξουμε την κατάσταση στην Δυτική Αττική.
Το ΒΕΠ πιστεύει ότι απαιτείται βελτίωση χρήσεων γης έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα ένταξης και επιπλέον μεταποιητικών δραστηριοτήτων.
Επίσης θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην αναβάθμιση της τεχνικής εκπαίδευσης και της σύνδεσής της με την παραγωγή.
Απαιτούνται στοχευμένες δράσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού και αυτό αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρημα υπό τη δεδομένη οικονομική κατάσταση της χώρας.
Η κατάσταση όμως αυτή πρέπει να αντιστραφεί και προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να εργασθούμε όλοι μαζί».

Στο Συνέδριο παρέστησαν, επίσης, o Οικονομικός Επόπτης του ΒΕΠ Γιώργος Παπαθανασίου και ο Διευθυντής Μιχάλης Γιάγκας.
Συμμετοχή με παρεμβάσεις τους είχαν οι ειδικοί συνεργάτες Γιώργος Χαλόφτης και Ε. Μαυρομμάτη.