Στην προμήθεια ενός ακόμα πολυμορφικού τύπου αυτοκινήτου, αξίας 15000 ευρώ για τις ανάγκες του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι πρόκειται να προχωρήσει ο Δήμος Μεγαρέων.

Ο Δήμος Μεγαρέων είναι ένας από τους πρώτους Δήμους οι οποίοι λειτούργησαν το εν λόγω πρόγραμμα το 2001και ακολούθησε η Νέα Πέραμος ως αυτόνομος Δήμος.
Σήμερα ο καλλικρατικός Δήμος Μεγαρέων χρησιμοποιεί τρία οχήματα για τους σκοπούς του προγράμματος αλλά οι ανάγκες έχουν αυξηθεί.

Το πρόγραμμα υποστηρίζει υπερήλικες μοναχικούς ανθρώπους οι οποίοι είτε ζουν καθηλωμένοι στο σπίτι τους ή σε απομακρυσμένες περιοχές.
Στελέχη του επισκέπτονται τους ανθρώπους αυτούς, διεκπεραιώνουν για λογαριασμό τους διάφορες δουλειές όπως αγορά τροφίμων και φαρμάκων επίσης εξειδικευμένο προσωπικό προσφέρει ψυχολογική στήριξη.
Το Βοήθεια στο Σπίτι συμμετέχει στην διανομή μερίδων φαγητού, όπου είναι απαραίτητο, το οποίο παρασκευάζεται από την Τράπεζα Αγάπης της Μητροπόλεως καθώς και του Δημοτικού Συσσιτίου.