Γενική Συνέλευση πραγματοποίησαν τα μέλη του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών και Τεχνολόγων Μηχανικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Μεγάρων.
Από αυτήν προέκυψε νέο διοικητικό συμβούλιο το οποίο συγκροτείται ως εξής

Πρόεδρος : Μπέης Γεώργιος – Αρχιτέκτων Μηχανικός
Αντιπρόεδρος : Νικολάου Καλλιόπη – Αρχιτέκτων Μηχανικός
Γενικός Γραμματέας : Παπακωνσταντίνου Βασίλειος – Πολιτικός Μηχανικός τ.ε.
Ταμίας : Παπαπανούση Βασιλική – Αρχιτέκτων Μηχανικός
Μέλος: Παπαβασίλης Βασίλειος – Πολιτικός Μηχανικός
Αναπληρωματικό Μέλος: Προίσκος Γεώργιος – Πολιτικός Μηχανικός τ.ε.
Αναπληρωματικό Μέλος: Τσιούνης Σπυρίδων – Πολιτικός Μηχανικός τ.ε.