Μετά τις αρχαιρεσίες της 29ης Οκτωβρίου συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο του ΑΓΣ Νέας Περάμου.
Η σύνθεσή του έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Γιάννης Σεβαστής
Αντιπρόεδρος: Τάσος Μαρκεσίνης
Γραμματέας: Μαρ. Γρηγοριάδη
Ταμίας: Κατερίνα Αναστασίου
Γεν. Αρχηγός: Γιάννης Ζουμπλιός
Έφορος: Γιώργος Γαλανός
Υπ. Ακαδημίας: Γιάννης Μπορμπόκης
Μέλη: Γιώργος Καμπόλης, Κων. Πανδρακλάκης